Trang chính
Trang chủ    ¤   Gửi bài    ¤   Lịch học tập    ¤   Kết quả điểm    ¤   Tìm kiếm
 
Lịch sử Thứ hai, 26-2-2024

motor Teco

Nhà phân phối motor Teco ở Việt Nam

dong co Siemens

chuyen cung cap dong co Siemens

hạt giống sen mini

chuyên cung cấp hạt giống sen mini Nhật Bản

hoa lan hồ điệp

chuyên cung cấp hoa lan hồ điệp ở TPHCM

shop quần áo đá banh

LONI sport là shop quần áo đá banh ở TPHCM

hoa tuoi

Shop hoa tuoi cung cap hoa tuoi o tphcm

Đặt quần áo đá banh

Chuyên đặt quần áo đá banh ở TPHCM

Giày bóng đá

Cung cấp giày bóng đá giá rẻ ở TPHCM

Hạt giống hoa

Cung cấp hạt giống hoa ở TPHCM - giao hạt giống hoa toàn quốc

kho lạnh

Thiết kế và thi công kho lạnh tiêu chuẩn châu Âu

Màn nhựa PVC

Phân phối màn nhựa PVC Extruflex của Pháp


TÓM TẮT LỊCH SỬ HÌNH THÀNH
TRƯỜNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TỈNH CỬU LONG


LÃNH ĐẠO TRƯỜNG
STTHọ và tênChức vụGiai đoạn
1Trịnh Ngọc Châu (Út Nhì)Giám đốc 1991-1992
2Châu Công Tính (Bảy Báu)Phó giám đốc 1991-1992
3Trương Quang PhúPhó giám đốc 1991-1992
4Thạch SơnPhó giám đốc 1991-1992
5Nguyễn Thanh HàoPhó giám đốc 1991-1992

TRUNG T GIO DỤC CH͎H TRỊ TỈNH CỬU LONG

TRƯỜNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TỈNH CỬU LONG

(25/10/1991 - 20/11/1992)

Năm 1990, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra quyết định số 103/QĐ -TW về việc sắp xếp lại hệ thống Trường Đảng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó giao nhiệm vụ cho Học viện Nguyễn Ái Quốc (Học viện CTQGHCM) hướng dẫn về nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viện cho Trường Đảng tỉnh, thành phố.

Nhằm thu gọn đầu mối, nâng cao hiệu quả hoạt động, tránh sự trùng lấp, chồng chéo trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Học viện Nguyễn Ái Quốc (Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) xây dựng đề án về việc hợp nhất các Trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về lý luận chính trị, quản lý nhà nước, công tác đoàn thể thành một trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ của tỉnh.

Trên tinh thần ấy, nhằm từng bước sắp xếp kiện toàn tổ chức, thu gọn đầu mối, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh, Ban thường vụ Tỉnh ủy Cửu Long ra quyết định số 646 /QĐ-TU, ngày 25/10/1991 sáp nhập Trung tâm giáo dục chính trị tỉnh với Trường Đảng tỉnh, lấy tên là Trường lý luận chính trị tỉnh.

Chức năng, nhiệm vụ của Trường là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt và kế cận của xã, phường, thị trấn và tương đương; giáo dục phổ cập chủ nghĩa Mác - Lênin; đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước cho cán bộ trong và ngoài Đảng

* Cơ cấu tổ chức, biên chế:

Tổng biên chế của Trường là 47 người, phân bổ như sau:

- Ban giám đốc:

+ Đồng chí Trịnh Ngọc Châu (Út Nhì), Giám đốc

+ Đồng chí Châu Công Tính (Bảy Báu), Phó Giám đốc.

+ Đồng chí Trương Quang Phú, Phó Giám đốc.

+ Đồng chí Thạch Sơn, Phó Giám đốc.

+ Đồng chí Nguyễn Thanh Hào, Phó Giám đốc.

- Các phòng, khoa:

Các phòng:

+ Phòng Hành chính - Quản trị             13 đồng chí                              

+ Phòng Giáo vụ                                 9 đồng chí

Các khoa: 20/20 giáo viên đều có bằng đại học, trong đó hầu hết là các chuyên ngành Mác - Lênin.

+ Khoa Triết học                                 4 đồng chí

+ Khoa Kinh tế chính trị                       5 đồng chí

+ Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học       5 đồng chí

+ Khoa Lịch sử Đảng  2 đồng chí

+ Khoa XDĐ - NN và PL                       3 đồng chí

+ Quản lý Kinh tế                                1 đồng chí

Đảng bộ Trường có 29 đảng viên, đồng chí Đinh Văn Tiền làm Bí thư, đồng chí Nguyễn Minh Trí làm Phó Bí thư Đảng ủy. Đảng bộ có 4 chi bộ trực thuộc: Chi bộ Hành chính - Quản trị, Chi bộ Giáo vụ, Chi bộ Giáo viên I, Chi bộ Giáo viên II.

Tháng 5 năm 1992, có quyết định chia tỉnh, một số đồng chí chuyển công tác về Trà Vinh và chuyển công tác khác nên đến tháng 11/1992 biên chế của Trường còn lại 34 đồng chí.  

* Công tác đào tạo, bồi dưỡng:       

- Hệ đào tạo:

+ Chương trình Trung cấp lý luận chính trị 10 phần học (thời gian học 10 tháng) do Học viện Nguyễn Ái Quốc (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) biên soạn cho cán bộ chủ chốt và kế cận của xã, phường, thị trấn và cán bộ tương đương của huyện, thị và ngành tỉnh. Thời gian thực hiện chương trình từ năm học 1991 - 1992. Tên từng phần học trong chương trình như sau:

Phần I: Những nguyên lý cơ bản của Triết học Mác - Lênin

Phần II: Từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội

Phần III: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Phần IV: Những vấn đề cơ bản về kinh tế ở nước ta hiện nay

Phần V: Mấy vấn đề về chính sách xã hội - văn hóa - giáo dục

Phần VI: Vấn đề về quốc phòng và an ninh

Phần VII: Một số vấn đề quốc tế và đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước

Phần VIII: Về Nhà nước và pháp luật trong thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội

Phần IX: Những vấn đề cơ bản về xây dựng Đảng và công tác quần chúng

Phần X: Những vấn đề về tình hình nhiệm vụ, các nghị quyết và chủ trương lớn của địa phương

Với chương trình trên, Trường mở được 2 lớp Trung cấp lý luận chính trị tập trung, 137 học viên và 1 lớp Trung cấp lý luận chính trị tại chức, 175 học viên cho cả 2 tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh.         

+ Phối hợp với Trường Nguyễn Ái Quốc II (Phân viện thành phố Hồ Chí Minh) mở 1 lớp cao cấp lý luận chính trị, 138 học viên (Vĩnh Long và Trà Vinh), đối tượng dự học là cán bộ lãnh đạo, quản lý; cán bộ nghiên cứu; cán bộ khoa học kỹ thuật của ngành tỉnh và huyện, thị và một số ít là cán bộ chủ chốt của xã, phường, thị trấn.

- Hệ bồi dưỡng:

Mở được 17 lớp chuyên đề Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng với 2.433 đồng chí là cán bộ ngành tỉnh; huyện, thị; xã, phường, thị trấn.

Tóm lại: qua một năm hoạt động, Trường Lý luận chính trị đã mở được 4 lớp đào tạo, 449 học viên, 17 lớp bồi dưỡng chuyên đề Nghị quyết 2.433 cán bộ dự học.

* Công tác nghiên cứu khoa học:

Được sự hướng dẫn của Học viện Nguyễn Ái Quốc, đầu năm 1991, Trường Đảng đã phối hợp với Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Ban Tổ chức chính quyền tỉnh nghiên cứu đề tài: “Mô hình và con đường hình  thành Bí thư, Chủ tịch xã, phường”, đề tài với tổng kinh phí 17 triệu do Sở Khoa học công nghệ và môi trường đầu tư. Do điều kiện khách quan,  Ban chủ nhiệm đề tài bận nhiều việc,  nên thời gian nghiên cứu kéo dài đến cuối năm 1992. Sau khi hợp nhất Trường Đảng và Trung tâm Giáo dục chính trị thành Trường Lý luận chính trị, Trường tiếp tục phối hợp với các ngành có tham gia trong Ban Chủ nhiệm để hoàn tất đề tài và đã được Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học của tỉnh nghiệm thu đạt yêu cầu.

 Đăng nhập/Đăng ký 
Bí danh
Mật khẩu
Ghi nhớ
 Online 
 Khách: 006
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 006
 Hits 004154881
IP của bạn: 44.200.77.92
Trang chủ    ¤   Gửi bài    ¤   Lịch học tập    ¤   Kết quả điểm    ¤   Tìm kiếm

- Trang thông tin điện tử Trường Chính trị Phạm Hùng tỉnh Vĩnh Long
- Cơ quan chủ quản: Trường Chính trị Phạm Hùng
- Chịu trách nhiệm: Ban biên tập Trường Chính trị Phạm Hùng
- Địa chỉ : 241 Đinh Tiên Hoàng - Phường 8 - Thành phố Vĩnh Long - Vĩnh Long
- Điện thoại: 02703822315, 0270826098
- Email: tctph.vinhlong@gmail.com